Գլխավոր

Արձակուրդայինի հաշվիչ

Արձակուրդայինի հաշվիչ

Ժամանակահատված, որի ընթացքում աշխատողը գտնվել(ու) է արձակուրդի մեջ

Պարտադիր Կուտակային կենսաթոշակը հաշվարկվում է
Հինգօրյա աշխատանքային շաբաթ
Վեցօրյա աշխատանքային շաբաթ
օր