Գլխավոր Աշխատանք

Մասնաճյուղի կառավարիչ /Երևան քաղաքի մասնաճյուղերի համար/

Մասնաճյուղի կառավարիչ /Երևան քաղաքի մասնաճյուղերի համար/

Ընկերությունը՝ Unibank OJSC

Վերջնաժամկետը՝ 15 Feb 2021

Աշխատանքի նկարագիր

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Աշխատանքի նկարագիր

 • Մասնաճյուղի ընթացիկ աշխատանքների կազմակերպում, կոորդինացնում և ղեկավարում, մասնաճյուղի թղթակցության վերահսկում և տեղաբաշխում այն ըստ նշանակության
 • Բանկում առկա մեթոդներով բանկային գործիքների վաճառքի իրականացում, նոր հաճախորդների ներգրավում
 • Մասնաճյուղի կողմից ներկայացվող վարկային հայտերի և այլ փաստաթղթային փաթեթների ամբողջականության վերահսկում և ապահովում
 • Մասնաճյուղի հաճախորդների սպասարկման որակի նկատմամբ հսկողության իրականացում
 • Մասնաճյուղի աշխատողների համագործակցության ապահովում, տեղեկատվության փոխանակում
 • ՀՀ օրենսդրությունից և բանկի ներքին իրավական ակտերից բխող այլ պարտականությունների իրականացում

Պահանջվող որակավորումներ

 • Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է տնտեսագիտական/
 • Մասնագիտական փորձ՝ նվազագույնը 3 տարվա ղեկավարի փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում`ցանկալի է կառավարչի կամ կառավարչի տեղակալի /ԿԲ
 • ի կողմից կառավարչի լիցենզիայի առկայությունը պարտադիր է/
 • Լեզուներ՝ հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն
 • Գործարար որակներ՝ թիմում աշխատելու հմտություն, համագործակցելու և բանակցելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, վճռականություն, պրոբլեմներ լուծելու ունակություն

Աղբյուրը ՝

jobfinder.am