Գլխավոր

Ապահովագրություն

Սիլ-Ինշուրանս

Սիլ-Ինշուրանս

Սիլ-Ինշուրանս

Այսօր 27.09.2022

"ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ” ապահովագրական ՓԲԸ հիմնադրվել է 2000 թվականի մարտին, ներկայումս գործում է Հայաստանի Կենտրոնական բանկի N 0004 (0033) լիցենզիայի համաձայն`տրված 25.03.08թ:

Ընկերությունը, հիմնադրված Սուքիասյանների ընտանիքի կողմից, ունի 5 բաժնետեր (յուրաքանչյուրը 20 % մասնակցությամբ), ի դեմս` Խաչատուր, Սարիբեկ, Էդուարդ, Ռոբերտ Սուքիասյանների եւ "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ” ԲԲԸ-ի:

"ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ" ԱՓԲԸ-ն իր առաքելությունն է համարում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հասարակության լայն խավերին որակյալ ապահովագրական ծառայությունների մատուցումը` ապահովելով սպառողների պահանջմունքների լիակատար բավարարում, նրանց պահանջներին համապատասխան ծառայությունների մատուցում:

Ընկերությունը գործում է ոչ կյանքի ապահովագրության ոլորտում եւ ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց առաջարկում է հետեւյալ ծառայությունները.

- ԱՊՊԱ
- Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն
- Գույքի ապահովագրություն
- Բեռների ապահովագրություն
- Առողջության ապահովագրություն
- Ճանապարհորդության ապահովագրություն
- Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն
- Շինմոնտաժային աշխատանքների ապահովագրություն
- Ինկասացիոն ռիսկերի ապահովագրություն
- Ընդհանուր պատասխանատվության ապահովագրություն
- Ֆինանսական ռիսկերի ապահովագրություն

Ընկերությունն իր ստանձնած ապահովագրական ռիսկերը վերաապահովագրում է միջազգային բարձր վարկանիշ ունեցող հուսալի վերաապահովագրական ընկերություններում:

Հասցեն: Երևան, Արամի 3 և 5

Հեռ.: (060)54-00-00, (060)50-55-44, (010) 58-00-00

Ֆաքս: (060)50-55-88

Էլ. փոստ: [email protected]

Վեբ կայք: http://www.silinsurance.am

Ապահովագրության տեսակները՝

Մասնաճյուղի անվանումը Հասցե Հեռախոս(ներ)