Գլխավոր

Աշխատավարձի հաշվիչ

Աշխատավարձի հաշվիչ

Գրանցված
Մաքուր
Մասնակցում եք արդյո՞ք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին: Եթե այո, ապա ի՞նչ հիմունքներով
Այո, ծնվել եմ մինչ 1974թ
Այո, ծնվել եմ 1974-1995թթ.
Չեմ Մասնակցում
Նշեք աշխատավարձի չափը
Եկամտային Հարկ
Սոցիալական վճար
Դրոշմանիշային վճար
Պետք է գրանցել
Բացատրագիր