Գլխավոր

Ներդրում

«Տոնտոն» ինվեստիցիոն

«Տոնտոն» ինվեստիցիոն

«Տոնտոն» ինվեստիցիոն

Չորեքշաբթի 22.08.2018

«ՏՈՆՏՈՆ» ՍՊԸ-ն ստեղծվել է 1999թ.: Ընկերությունն իր ստեղծման օրվանից ակտիվ տեղ է զբաղեցրել Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի շուկայում:
2004թ.-ից Ընկերությունը միացած է ՍիԲիԷյՆեթ միջբանկային համակարգչային ցանցին: 
Ընկերության սկզբնական կանոնադրական կապիտալը կազմել է 5,000,000 ՀՀ դրամ, այժմ այն կազմում է 412,000,000 (Չորս հարյուր տասներկու միլիոն) ՀՀ դրամ, որը բաժանված է 412,000 բաժնեմասերի, մեկ բաժնեմասի անվանական արժեքը կազմում է 1,000 (մեկ հազար) ՀՀ դրամ:
Ընկերության կանոնադրական կապիտալի բոլոր բաժնեմասերը տեղաբաշխված են, լրիվ վճարված և պատկանում են Ընկերության մասնակիցներին:

«ՏՈՆՏՈՆ» ՍՊԸ-ն իր գործունեությունը ծավալում է հետևյալ ոլորտներում.

  • ներդրումներ պետական և այլ արժեթղթերում,
  • ներդրումներ կորպորատիվ արժեթղթերում,
  • ֆինանսական խորհրդատվություն,
  • բրոքերային ծառայություններ (գործարքներ արժեթղթերի շուկայում և դրանից դուրս),
  • արտարժույթի առք և վաճառք,
  • արտարժույթով գնահատված արժեթղթերի առք և վաճառք,
  • ռեեստրի վարում և պահառություն:

Հասցեն: Երևան, Ադոնցի 10, 0010

Հեռ.: (37410) 20 38 15, (37412) 20 38 15

Ֆաքս: (37412) 20 38 12

Էլ. փոստ: [email protected]

Վեբ կայք: http://tontoninvest.com/