Գլխավոր

Ներդրում

«Կապիտալ Ինվեսթմընթս»

«Կապիտալ Ինվեսթմընթս»

«Կապիտալ Ինվեսթմընթս»

Չորեքշաբթի 22.08.2018

«Կապիտալ Ինվեստմընթս» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հիմնադրվել է 2005թ.-ին, պետական գրանցում է ստացել 2005 թվականի հուլիսի 6-ին՝արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեություն ծավալելու նպատակով:

2008թ. հունիսի 27-ին Ընկերությունը համաձայն “Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ օրենքի ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ստացել է ներդրումային ծառայությունների մատուցման թիվ ՆԸ 0006 լիցենզիան:

«Կապիտալ Ինվեստմընթս» ՓԲԸ-ի գրանցման վկայականի և լիցենզիայի պատճենները:

Լիցենզիայի հիման վրա` «Կապիտալ Ինվեստմընթս» ՓԲԸ-ը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները`

 

  • Ակտիվների և փաթեթի կառավարում

 

  • Անդերռայթինգ 

 

  • Բրոքերություն և դիլլինգ

 

  • Կորպորատիվ ֆինանսներ

 

  • Ներդրումային խորհրդատվություն

 

  • Պահառություն և ռեեստրավարում

 

  • Հետազոտություններ և վերլուծություններ

Հասցեն: Երևան, Խորենացու փողոց 15

Հեռ.: (37410) 546431, 547431

Ֆաքս: (37410) 547431

Էլ. փոստ: [email protected]

Վեբ կայք: http://capital.com.am/