Գլխավոր

Աուդիտ և Քոնսալթինգ

Թրասթ Աուդիտ

Թրասթ Աուդիտ

Թրասթ Աուդիտ

Այսօր 27.09.2022

"Թրասթ Աուդիտ” ՓԲԸ-ն մատուցում է աուդիտորական և խորհրդատվական ծառայություններ տնտեսության տարբեր ոլորտներում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտներին: "Թրասթ Աուդիտ” ՓԲԸ-ն առաջարկում է ծառայությունների տարբեր փաթեթներ կախված ընկերության պահանջներից, գործունեության ոլորտից և առանձնահատկություններից: Ընկերությունն ունի ներքին վերահսկողության արդյունավետ համակարգ, որն էլ հանդիսանում է տրամադրվող ծառայությունների բարձր որակի ապահովման երաշխիք:

Հաճախորդների հետ համագործակցելիս ընկերությունն առաջնորդվում է այն դիրքորոշմամբ, ըստ որի կազմակերպության աուդիտը ապահովում է ոչ միայն ֆինանսական ցուցանիշների հավաստիության ստուգում, այլ նաև օգնում է խուսափել տարբեր սխալներից և ժամանակին շտկել դրանք:

Ընկերության աուդիտորները նպատակ չեն հետապնդում մեղադրել հաճախորդ կազմակերպություններին թույլ տրված սխալների համար, այլ օգնում են հայտնաբերել դրանք, նվազեցնել հարկային ռիսկերը, ինչպես նաև նախապատրաստվել հարկային ստուգմանը: Որակավորված աուդիտորի կամ խորհրդատուի հետ շփումը "Թրասթ Աուդիտ”-ը դիտարկում է որպես հաճախորդ ընկերության ֆինանսական աշխատակիցների որակավորման բարձրացման լրացուցիչ միջոց:

Ծառայություններ

Աուդիտորական ծառայություններ

- տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ
- միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ 
- ընդհանուր կամ թեմատիկ աուդիտ 
- աուդիտին հարակից ծառայություններ` աուդիտորական դիտարկում, համաձայնեցված ընթացակարգեր, կոմպիլյացիա
- դրամաշնորհային ծրագրերի աուդիտ 
- ներքին աուդիտի ծառայություններ

Խորհրդատվական ծառայություններ

- ֆինանսական խորհրդատվություն
- հարկային խորհրդատվություն 
- իրավաբանական խորհրդատվություն 
- կառավարչական խորհրդատվություն

Այլ ծառայություններ

- հարկերի, տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների պլանավորում և հաշվարկում 
- հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում
- հաշվապահական ծրագրերի ներդրում, ուսուցում և սպասարկում
- գործարար (բիզնես) պլանի կազմում
- ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում
- ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծություն
- հարկային ստուգումների ընթացքում կազմակերպության շահերի պաշտպանություն
- հաշվապահական հաշվառմանը, աուդիտորական գործունեությանը, ֆինանսներին, տնտեսագիտությանը, հարկերին, տուրքերին և այլ պարտադիր վճարներին առնչվող գործունեության հետ կապված մասնագիտական փորձաքննության իրականացում

Հասցեն: Երևան, Ա. Արմենակյան 2/5

Հեռ.: (010)516111, (096)525084

Ֆաքս: (010)655111

Էլ. փոստ: [email protected]

Վեբ կայք: http://www.trustaudit.am