Գլխավոր

Աուդիտ և Քոնսալթինգ

«Բի Էս Սի» Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոն

«Բի Էս Սի» Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոն

«Բի Էս Սի» Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոն

Այսօր 27.09.2022

«Բի Էս Սի» Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոնը (BSC Business Support Center) խորհրդատվական, հետազոտական եւ թրեյնինգային ծառայություններ մատուցող եւ զարգացման ծրագրեր իրականացնող ընկերություն է, որը հիմնադրվել է 1994թ.-ին:  Մի քանի տարի կազմակերպությունն իրականացրել է ծրագրեր Եվրամիության ՏԱՍԻՍ (TACIS) նախագծի շրջանակներում: 1996թ.-ից «Բի Էս Սի»-ն դարձել է մասնավոր եւ ինքնաֆինանսավորվող ընկերություն:

Ընկերությունը կազմված է բիզնեսի կառավարման, մարքեթինգի, անձնակազմի կառավարման եւ տնտեսական գործունեության տարբեր բնագավառներում փորձառու եւ ստեղծագործ մասնագետներից, ովքեր ունեն մասնավոր հատվածում տարիների փորձ եւ համապատասխան հմտություններ: 

«Բի Էս Սի» Բիզնեսի աջակցման կենտրոնն առ այսօր իրականացրել է`

- ավելի քան 1,100 թրեյնինգներ, սեմինարներ, երկարաժամկետ դասընթացներ եւ այլ ուսուցողական ծրագրեր՝ մասնավոր ընկերությունները, հասարակական հատվածը, միջազգային կազմակերպությունները եւ համայնքները ներկայացնող ավելի քան 12.000 մասնակիցների համար, 
- մոտ 650 բիզնես եւ ներդրումային ծրագրերի ու ֆինանսավորման առաջարկների մշակում` հայկական եւ արտասահմանյան ընկերությունների, միջազգային կազմակերպությունների համար, 
- շուրջ 70 խոշոր հետազոտություն եւ ուսումնասիրություն` արդյունաբերության եւ գյուղատնտեսության տարբեր ոլորտներում  եւ տարածաշրջաններում:
«Բի Էս Սի»-ն առաջարկում է հետեւյալ ծառայությունները` խորհրդատվություն, դասընթացներ, քոուչինգ, անձնակազմի կառավարում եւ առաջնորդում, հետազոտություն, բիզնեսի եւ ծրագրերի գնահատում ու վերլուծություն:

Խորհրդատվական ծառայություններ 

- Բիզնես պլանի եւ ներդրումային ծրագրերի մշակում
- Բիզնեսի կառավարում 
- Մարքեթինգ եւ հանրության հետ կապեր
- Կազմակերպության ռազմավարության մշակում
- Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն (CSR)

Քոուչինգի ծառայություններ 

- Անհատի կամ կորպորատիվ հաճախորդի նոր հնարավորությունների բացահայտում, թաքնված պոտենցիալի եւ ռեսուրսների բացահայտում
- Առաջացած խնդիրների լուծումների բացահայտում, արդյունավետության բարձրացման ճանապարհների բացահայտում
Անձնակազմի կառավարման ծառայություններ 
- Անձնակազմի կառավարման համակարգի մշակում, ներդրում եւ դիագնոստիկա, աշխատակազմի աշխատանքի կատարողականի գնահատում
- Ձեռնարկության գործունեությանը համապատասխան կազմակերպչական կառուցվածքի նախագծում
- Աշխատակազմի հավաքագրում
- Աշխատավարձերի սահմանման (աստիճանավորման) համակարգի մշակում, աշխատանքային նկարագրերի կազմում
- Աշխատակազմի աշխատանքային ձեռնարկների մշակում, մոտիվացիոն համակարգի մշակում եւ ներդրում
- Աշխատակազմի կարողությունների զարգացում եւ թիմերի կառուցում

Հետազոտական ծառայություններ 

- Շուկաների, սպառողների նախասիրությունների հետազոտություն եւ վերլուծություն
- Ներդրումային դաշտի հետազոտություն
- Վիճակագրական եւ մրցունակության հետազոտություն
- Շուկայում մրցակիցների մասնաբաժնի եւ չափի սահմանում
- Գնային քաղաքականության փոփոխությունների ազդեցության բացահայտում 
- Թաքնված գնումներ - ծառայության որակի հսկում եւ/կամ մրցակիցների վելուծություն (mystery shopping)

Բիզնեսի եւ բաժնեմասի արժեքի գնահատման ծառայություններ 

- Արտաքին եւ ներքին գործոնների հիման վրա բիզնեսի իրական արժեքի վերլուծություն
- Կառավարմանը ընկերության բաժնետերերի ներգրավվածության, տվյալ ոլորտի զարգացման միտումների, մրցակցային գործոնների բացահայտում
- Շահույթի (վնասի), ինպես նաեւ առաջիկա 1-2 տարիների կանխատեսումների վերլուծություն  

Ծրագրերի գնահատման ծառայություններ 

- Զարգացման ծրագրերի արդյունավետության գնահատում
- Բիզնես եւ ներդրումային ծրագրերի գնահատում
- Ծրագրերի իրագործելիության եւ ռազմավարության արդյունավետության գնահատում
- Գովազդային արշավների արդյունավետության գնահատում

Ուսուցողական/թրեյնինգային եւ վերապատրաստման ծառայություններ

- Ֆոնդերի հայթայթում (fundraising) եւ ծրագրային առաջարկի մշակում 
- Արդյունավետ բիզնես հաղորդակցություն եւ բանակցության հմտություններ 
- Մարքեթինգ եւ PR
- Արդյունավետ վաճառքի հմտություններ
- Բիզնես պլանի մշակում
- ՀՀ Հարկային օրենսդրության հիմունքներ եւ փոփոխություններ
- ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի հիմունքներ եւ փոփոխություններ
- Դասընթացավարների եւ խորհրդատուների վերապատրաստում (TOT/TOC)

2000թ.-ին «Բի Էս Սի»-ն պարգևատրվել է ԱՄՆ ՄԶԳ (USAID)-ի «Գերազանցության վկայական»-ով, իսկ 2006թ.-ին Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության կողմից «Գերազանցության վկայական»-ով (JICA) Հայաստանում գործարարության զարգացմանը նպաստող ծառայությունների մատուցման գերազանց որակի համար: 2011թ.-ին ընկերության տնօրեն Սամվել Գևորգյանը ստացել է լիցենզավորում Մեծ Բրիտանիայի Խորհրդատվության ինստիտուտի կողմից` իրականացնելու սերտիֆիկացիոն դասթընացներ կառավարման խորհրդատուների համար:

«Բի Էս Սի»-ն անդամակցում է մի շարք հեղինակավոր կազմկարպությունների, որոնցից են` Հայաստանի Գյուղատնտեսական Դաշինքը, ՄԱԿ-ի Գլոբալ Պայմանագիրը, Հայաստանի Գործատուների Միությունը, ԱՄՆ Առեւտրի Պալատը Հայաստանում, Հայ-Բրիտանական Բիզնես Պալատը, Կառավարման Խորհրդատվության Հայաստանի Ինստիտուտը: 

«Բի Էս Սի»-ն համագործակցում է նաեւ Հոլանդիայի, Իսպանիայի, Բելգիայի, Ավստրալիայի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Վրաստանի, Բելառուսի եւ այլ երկրների խորհրդատվական եւ մասնագիտական ուսուցում մատուցող մի շարք ընկերությունների հետ` իրականացնելով բազմաթիվ համատեղ ծրագրեր, որոնք ուղղված են փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանը:

Ընկերությունը նաեւ հանդիսանում է մի շարք գրքերի հեղինակ: Վերջին շրջանում հրատարակված գրքերն են` «Կորպորատիվ Սոցիալական Պատասխանատվություն. Ուղեցույց հայկական կազմակերպությունների համար» եւ «Ինչպես սկսել սեփական բիզնես Հայաստանում»:

Հասցեն: Երևան, Եկմալյան 6, «ԲԻԶՆԵՍ ՊԱԼԵ», II հարկ, 0002

Հեռ.: (010)57 47 78, (010) 53 23 13, (011)57 47 78, (077/099) 57 47 78

Էլ. փոստ: [email protected], [email protected]

Վեբ կայք: http://www.bsc.am